021 22678215-18
     
؟رمز خود را فراموش کرده اید

صفحه اصلی صدای مشتری

"صدای مشتری" زیباترین و دلنشین ترین صدا در نان سحر

شنیدن «صدای مشتری » بخش مهمی از وظایف نان سحر  می باشد چراکه تلاشی است پیوسته و برنامه ریزی شده و فرآیندی که از طریق آن شرکت می کوشد تا تفاهم ، پشتیبانی  و حمایت همراهان همیشگی خود را بدست آورد. از این رو  با استفاده از ابزار مختلف، در جهت گفتگو و ارتباطی تنگاتنگ با مشتری تلاش می کند تا نیازهای مشتریان را سنجیده و برای تامین آن گام بردارد.

مشتریان فهیم و گرانقدر به خوبی می دانند که روابط عمومی نان سحر، حلقه ارتباطی شرکت با آن هاست که  هرچه این حلقه ارتباطی صمیمانه تر، گسترده تر و محکم تر باشد به همان اندازه شرکت و مشتری، در پیشبرد اهداف و ایده هایشان کامیاب تر خواهند شد.

پس لطفا انتقادات، پیشنهادات و پیام های خود را در این صفحه منعکس نمایید تا ما بتوانیم بیش از پیش در راستای خدمت رسانی به شما عزیزان گام برداریم.


 

 

فرم صدای مشتری

Loading. Please wait.