021 22678215-18
     
؟رمز خود را فراموش کرده اید

صفحه اصلی صدای مشتری

"صدای مشتری" زیباترین و دلنشین ترین صدا در نان سحر

شنیدن «صدای مشتری » بخش مهمی از وظایف نان سحر  می باشد چراکه تلاشی است پیوسته و برنامه ریزی شده و فرآیندی که از طریق آن شرکت می کوشد تا تفاهم ، پشتیبانی  و حمایت همراهان همیشگی خود را بدست آورد. از این رو  با استفاده از ابزار مختلف، در جهت گفتگو و ارتباطی تنگاتنگ با مشتری تلاش می کند تا نیازهای مشتریان را سنجیده و برای تامین آن گام بردارد.

مشتریان فهیم و گرانقدر به خوبی می دانند که روابط عمومی نان سحر، حلقه ارتباطی شرکت با آن هاست که  هرچه این حلقه ارتباطی صمیمانه تر، گسترده تر و محکم تر باشد به همان اندازه شرکت و مشتری، در پیشبرد اهداف و ایده هایشان کامیاب تر خواهند شد.

پس لطفا انتقادات، پیشنهادات و پیام های خود را در این صفحه منعکس نمایید تا ما بتوانیم بیش از پیش در راستای خدمت رسانی به شما عزیزان گام برداریم.

خط مستقیم واحد صدای مشتری 22678043

 

 

 

فرم صدای مشتری

Loading. Please wait.