نشست مدیران بانک ملی ایران با برند نان س ...

021 22678215-18
     
؟رمز خود را فراموش کرده اید

صفحه اصلی اخبار نشست مدیران بانک ملی ایران با برند نان سحر

نشست مدیران بانک ملی ایران با برند نان سحر

طی نشست صمیمی جناب آقای مونسان، معاونت محترم مدیرعامل بانک ملی ایران و عضو هیئت مدیره به اتفاق هیأت همراه با جناب آقای مهدی خانمحمدی موسس و رئیس هیأت مدیره گروه صنعتی نان سحر که همزمان با بازدید از شعبه مرکزی این مجموعه صورت گرفت و با توجه به جایگاه متمایز نان صنعتی و سهم50 ساله نان سحر در صنعت نان کشور و اهداف طرح توسعه، مذاکراتی مبنی بر انتخاب مقدماتی بانک ملی ایران جهت مشارکت در طرح تجمیع و توسعه گروه صنعتی نان سحر در دستور کار این جلسه قرار گرفت.

روابط عمومی گروه صنعتی نان سحر

Loading. Please wait.