جناب آقای بهرمند ما را در غم خود شریک بد ...

021 22678215-18
     
؟رمز خود را فراموش کرده اید

صفحه اصلی اخبار جناب آقای بهرمند ما را در غم خود شریک بدانید

جناب آقای بهرمند ما را در غم خود شریک بدانید

برادر عزیز جناب آقای بهرمند
فقدان مادر بزرگوارتان ما را نیز اندوهگین ساخت.
غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته و سلامتی و طول عمر با عزت برای جنابعالی از پروردگار متعال خواستاریم.

روحشان شاد و یادشان گرامی

مهدی خان محمدی

Loading. Please wait.