پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت، آرد و ...

021 22678215-18
     
؟رمز خود را فراموش کرده اید

صفحه اصلی اخبار پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت، آرد و نان IBEX2023

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت، آرد و نان IBEX2023

بدینوسیله از شما عزیزان دعوت به عمل می‌آید تا از غرفه گروه صنعتی نان سحر بازدید فرمایید . 

محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران از 16 -19 شهریور 1402 ساعتب بازدید 8 الی 15 سالن 38

برای نان ایران 

نان طعم زندگی است

Loading. Please wait.